• Slidebg
  DOĞA DÜNYA İNŞAAT
  " Doğayı severek inşa ediyoruz "
 • Slidebg
  DOĞA DÜNYA İNŞAAT
  " Doğa ile iç içe bir inşaat şirketi "
 • Slidebg
  DOĞA DÜNYA İNŞAAT
  Firmamız uzman ekip ve finans yönetimi ile en büyük projelerinizde çözüm ortağınız olmaktan gurur duyar.
Doğa Dünya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

B?Z K?M?Z?

Kurucumuz Murat YILMAZ, meslek hayat?na 1994 y?l?nda Çank?r? ?smail Hakk? Karaday? Güre? E?itim Merkezi ?n?aat?'nda ?antiye ?efi olarak ba?lam??t?r. S?ras? ile STFA Enerkom A.? ile NATO TAFISC Projesi'nde bölge ?efi olarak çal??m??t?r. Ayr?ca Endüstriyel Tesis ve iki adet Dünya Bankas? Projesi'nde çal??m?? olup; 10.000'den fazla konut in?aat? ve askeri tesis ihtiyaçlar? ve deniz yap?lar?, ar?tma tesisleri, spor tesisleri, be? y?ld?zl? otel tesisleri, e?itim tesisleri olmak üzere farkl? projelerde 2005 y?l?na kadar yönetici olarak görev alm??t?r. Müteakiben 2005 y?l?nda NEMO Denizcilik Firmas? ile ortakl? olarak ticaret hayat?nda çal??malar yürütmü?tür. Halen MRTYLMZ Yap? ?n?aat Limited ?irketi kurucusudur.

Do?a Dünya ?n?aat Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi olarak A?ustos 2020'de in?aat, makine ve teçhizat, mobilya ve ah?ap e?ya, otel lokanta ve e?lence yerleri, tekstil, dayan?kl? tüketim mallar?, g?da ve orman ürünleri sektörlerini kapsayan faaliyet alan? ile kurulmu?tur. Daha çok yurtd??? projelere yo?unla?maktad?r. Bulgaristan'da temsilcili?i bulunan firmam?z, ülkemizden imalat ve mamül ürünlerin yurtd???na ihracat?n? gerçekle?tirmek için çal??malar?n? sürdürmektedir. ?irketimizin genel merkezi Çank?r? ili Merkez ilçesidir.

Ayr?ca tüm dünyada pandemi ile birlikte gündeme gelen UVC teknolojisi UVC LED Global (Vista Green Energy Solutios) markas?n?n Avrupa Temsilcili?i firmam?z taraf?ndan al?nm??t?r.. @Hakk?m?zda Sayfas?

Gallery item Image

Hizmet Alanlarımız

Yurt İçi Yurt Dışı Genel Müteahhitlik Hizmetleri

Yurt içi ve yurt dışı genel müteahhitlik hizmetlerimizde bir yapının ön etütler...

Endüstriyel Tesis İhtiyaçları

Üretim tesislerinin, depoların ve diğer endüstriyel binaların tasarımı ve inşas...

Turizm Tesis İhtiyaçları

Doğa Dünya İnşaat olarak turizm tesis ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunara...

Özel Eğitim Kurumları Tesis İhtiyaçları

Okul binalarının mekansal planlama ve esnek alan kullanımı, titreşim ve akustik...

Özel Konut İhtiyaçları

Bir ev inşa etmek, çoğu kişi için belki de en büyük hayaldir. Yalnızca iyi bir ...

Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşleri

Doğa Dünya İnşaat olarak sürdürülebilir, uzun ömürlü ve yenilikçi peyzaj çözüml...

Tadilat ve Güçlendirme İşleri

Doğa Dünya İnşaat olarak eski ve yeni yapılara ait her türlü tadilat ve güçlend...

Makine ve İkmal İşleri

Tüm projelerde inşaat ekiplerini destekleyecek kapasitede makine ve ikmal hizme...

Mimari ve Mühendislik Danışmanlık ve Proje Hizmetleri

Mühendislik ve tasarım projeleri, çeşitlilik arz eden alanların entegre ve özve...

İthalat ve İhracat İşleri

İthalat, bir ülkeye başka bir ülkeden getirilen mal veya hizmettir. Uluslararas...

PROJELERİMİZ

Devam Eden Projelerimiz

Tamamlanmış Projelerimiz

11

TOPLAM PROJELER

15000

MUTLU MÜ?TER?LER

11

TAMAMLANAN PROJE

0

DEVAM EDEN PROJE

Belgelerimiz

HABER / DUYURU

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin